MS prime logo transparentBackground
MCN consulting logo

Transport

Wprowadzenie

Transport

Podróże i środki transportu to jedne z najbardziej rozwiniętych dziedzin naszej cywilizacji. Gospodarka zależy od połączeń, dzięki którym ludzie i towary się przemieszczają. Rosnące zaawansowanie i złożoność sektorów podróży, logistyki i infrastruktury przyczyniły się do wzrostu gospodarczego na świecie, ale ujawniły również słabe punkty.

CELE

Cele kraju

Głównym celem krajowej polityki transportowej przedstawionej w strategii jest zwiększenie dostępności transportowej kraju oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności sektora transportowego przez utworzenie spójnego, zrównoważonego, innowacyjnego i przyjaznego użytkownikom systemu transportowego na poziomie krajowym, europejskim i globalnym. Do działań pozwalających na realizację tego celu należą:

  • Sprawna modernizacja, rozbudowa i budowa zintegrowanego systemu transportowego,
  • Zmiana sposobu organizacji i zarządzania systemem transportowym,
  • Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego,
  • Udrożnienie obszarów miejskich i metropolitarnych.

Nasze doświadczenie


13

Projekty

65 252 038

Dofinansowanie ze środków UE (PLN)

Transport

Rozwój transportu transgranicznego na obszarze Polski i Białorusi poprzez budowę drogi powiatowej nr 1456 B na odcinku Jałówka – Kondratki – Dublany – Mostowlany oraz drogi H-6600 dojazd do wsi Milkowszczyzna

Czytaj dalej

Transport

Rozwój transportu transgranicznego na obszarze Polski i Białorusi poprzez budowę drogi powiatowej nr 1456 B na odcinku Bobrowniki-Mostowlany oraz drogi nr H-6038 Grodno-Dubowa Stara-Odelsk

Czytaj dalej

Transport

Rozwój transportu transgranicznego na obszarze Polski i Białorusi poprzez budowę drogi powiatowej nr 1454 B na odcinku Wierobie-Zubki-Świsłoczany oraz drogi nr H-6028 Indura-Dubowa Stara-Podlipki

Czytaj dalej

Transport

Rozwój transportu transgranicznego na obszarze Polski i Białorusi poprzez budowę drogi powiatowej nr 1452 B na odcinku droga 1448 B – Straszewo – Zubry oraz drogi nr H-6029 Ginowicze-Hołynka – Sopoćkinie

Czytaj dalej

Transport

Rozwój transportu transgranicznego na obszarze Polski i Białorusi poprzez budowę drogi powiatowej nr 1443 B na odcinku Waliły Stacja – Nietupa oraz drogi nr H-6031 Grodno- Zarzeczanka – Sopoćkinie

Czytaj dalej

Transport

Rozwój transportu transgranicznego na obszarze Polski i Białorusi poprzez budowę drogi powiatowej nr 1276 B na odcinku Podsokołda-Pieczonka oraz drogi nr H-6043 Grodno-Avgustov

Czytaj dalej

Transport

Przebudowa drogi gminnej nr 107011 B na terenie wsi Kobylanka, gm. Michałowo

Czytaj dalej

Transport

Przebudowa drogi gminnej na terenie wsi Tylwica Majątek, gmina Michałowo

Czytaj dalej

Transport

Przebudowa drogi gminnej na terenie wsi Bińdziuga, Supruny, Koleśno, gm. Michałowo

Czytaj dalej

Transport

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH 107001 B PODOZIERANY- ROMANOWO 107016 B JAŁÓWKA- WIEJKI

Czytaj dalej