MS prime logo transparentBackground
MCN consulting logo

MS Prime Marcin Szczebiot & MCN Consulting Magdalena Ciulkin

"Od wizji do wdrożenia – przewodnik w labiryncie projektów i funduszy UE. Twój sukces naszym celem, zarządzanie projektami naszą pasją a pozyskiwanie środków naszą specjalnością.

O nas

W czym pomagamy?

 • Dotacje z Unii Europejskiej na inwestycje i projekty miękkie
 • Dotacje krajowe
 • Dokumenty planowania strategicznego
 • Kompleksowe planowanie i zarządzanie inwestycjami
 • Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw
 • Projekty Badawczo Rozwojowe
 • Budowanie dochodowych modeli działalności
 • Przygotowanie strategii marketingowych i komunikacyjnych
 • Optymalizacja procesów biznesowych
 • Wsparcie eksportu i działań marketingowych
 • Koordynacja oraz rozliczanie projektów unijnych
 • Badanie i ewaluacje
 • Zamówienia publiczne
 • Szkolenia
 • Pożyczki i kredyty

 

Osiągnięcia

Z nami osiągniesz sukces100

Zrealizowanych projektów

95%

Skuteczność

10000

Uzyskane dofinansowanie PLN

13

Lat doświadczenia

Usługi

Czym się zajmujemy

CheckBox.512

OCENA CELOWOŚCI INWESTYCJI

MS Consulting zapewnia fachową pomoc w procesie analizy potencjalnych inwestycji. Od wielu lat współpracujemy z doświadczonymi prawnikami, informatykami oraz analitykami finansowymi. Podczas oceny celowości inwestycji stosujmy różne metody i techniki, takie jak analiza kosztów i korzyści (AKiK), wskaźniki rentowności inwestycji (ROI), wskaźniki zwrotu z inwestycji (IRR) czy okres zwrotu z inwestycji (Payback Period).

bank

Finansowanie inwestycji

Współpracę rozpoczynamy już na etapie tworzenia pomysłu, wskazując potencjalne źródła finansowania – wybieramy program operacyjny oraz działanie z zakresu Funduszy Europejskich i innych dostępnych źródeł dotacji. Przygotowujemy analizę szans na pozyskanie dofinansowania zarówno ze środków Unii Europejskiej jak również z innych źródeł (np. kredyt bankowy) celem uzupełnienia wkładu własnego w planowaną inwestycję.

document

DOKUMENTY STRATEGICZNE

Poprzez nasze zaawansowane metodologie naprawcze gwarantujemy wysoki poziom wydajności oraz ciągłą obsługę. Formułujemy szczegółowy plan, aby udokumentować wymagane środki zaradcze, w tym określone działania, orientacyjne ramy czasowe oraz wymagania dotyczące ustalania zasobów i priorytetów.

Ascending

Dokumenty w procesie inwestycyjnym

Przygotowanie profesjonalnego biznesplanu jest kluczowym elementem prowadzenia firmy – zarówno gdy dopiero rozpoczynasz działalność i chcesz ją rozwinąć, jak i wówczas gdy chcesz zmienić dotychczasowy sposób finansowania i poszukujesz nowych efektywnych źródeł. Pozwala on również kompleksowo określić opłacalność przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Briefcase

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Proponujemy unikatowe rozwiązania oparte o praktyczne doświadczenia, które zdobyliśmy prowadząc wiele projektów. Koordynacja projektu obejmuje m.in. zarządzanie codziennymi operacjami projektu, podtrzymywanie świadomości terminów i zadań oraz zarządzanie dokumentacją. Skuteczna koordynacja projektu może wnieść wiele korzyści i zmaksymalizować wydajność Twojego zespołu w miejscu pracy.

Aktualności

„Michałkowo”

„Michałkowo”

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE.

Ścieżka SMART – Projekty fazowane

Ścieżka SMART – Projekty fazowane

Nowe nabory wniosków o dofinansowanie organizowane w ramach działania Ścieżka SMART – Projekty fazowane Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027. Na dofinansowanie projektów przeznaczyliśmy 320 mln PLN.

Projekty unijne

Projekty unijne

W ramach Projektu Wnioskodawca chce wprowadzić do swojej działalności innowacyjne oprogramowanie, które umożliwi sprawne oraz profesjonalne zarządzanie projektami oraz zadaniami firmy w sytuacji kolejnego kryzysu spowodowanego czynnikami losowymi, w tym pandemią COVID. Inwestycja przyczyni się również do wzrostu konkurencyjności na rynku.