MS prime logo transparentBackground
MCN consulting logo

Ocena Celowości Inwestycji

Analiza

Wsparcie inwestycyjne – od pomysłu do sukcesu

Twój Klucz do Rozwoju

MS Consulting zapewnia fachową pomoc w procesie analizy potencjalnych inwestycji. Od wielu lat współpracujemy z doświadczonymi prawnikami, informatykami oraz analitykiem finansowym. Podczas oceny celowości inwestycji stosujmy różne metody i techniki, takie jak analiza kosztów i korzyści (AKiK), wskaźniki rentowności inwestycji (ROI), wskaźniki zwrotu z inwestycji (IRR) czy okres zwrotu z inwestycji (Payback Period). Ocena celowości inwestycji obejmuje również uwzględnienie czynników niemierzalnych, takich jak aspekty strategiczne, rynek docelowy, trendy branżowe, konkurencja i czynniki makroekonomiczne. Wszystkie te elementy mogą mieć wpływ na sukces inwestycji i muszą być uwzględniane w procesie oceny celowości.