MS prime logo transparentBackground
MCN consulting logo

Rewitalizacja

Wprowadzenie

Rewitalizacja

W związku z rozwojem społeczeństwa i upływem czasu, część budynków infrastruktury publicznej straciła swój dawny wygląd lub funkcje. Skalę tego problemu najbardziej widać na obszarach wiejskich, gdzie wskutek odpływu ludności ze wsi do miast, infrastruktura publiczna została zaniedbana. Aby przeciwdziałać temu zjawisku stosuje się kompleksową rewitalizację budynków użyteczności publicznej, nadając im nowy wygląd i funkcję, aby zachęcić ludzi do zamieszkania na danym terenie. Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów (w tym także kulturowych). Kluczem do dobrej rewitalizacji jest umiejętne dostosowanie przedsięwzięcia do lokalnych potrzeb i uwarunkowań.

CELE

Cele kraju

  • Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego,
  • Przeciwdziałanie suburbanizacji,
  • Optymalizacja gospodarowania przestrzenią i zasobami środowiskowymi, głównie poprzez nadanie priorytetu inwestycjom typu brownfield zamiast greenfield,
  • Głęboka przebudowa i adaptacja zdegradowanych obiektów do pełnienia nowych funkcji, np. kulturalnych, rekreacyjnych, społecznych, gospodarczych,
  • Rekultywacja terenów zdegradowanych na cele przyrodnicze.

Aby dokonać skutecznej rewitalizacji przestrzeni MS Prime pomaga wnioskodawcom w przeprowadzeniu analizy potrzeb lokalnej społeczności i uwarunkowań, aby zapewnić zaspokojenie zgłaszanych przez społeczeństwo potrzeb.

Nasze doświadczenie


7

Projekty

2 993 921

Dofinansowanie ze środków UE (PLN)

Rewitalizacja

Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Michałowo

Czytaj dalej

Rewitalizacja

Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 4 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Bondary, Juszkowy Gród, Jałówka, Szymki)

Czytaj dalej

Rewitalizacja

Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 3 świetlic wiejskich w Michałowie (Hieronimowo, Sokole, Nowa Wola)

Czytaj dalej

Rewitalizacja

Rozbudowa z przebudową oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w ramach utworzenia Centrum Integracji Społecznej w Juszkowym Grodzie

Czytaj dalej

Rewitalizacja

Rewitalizacja zabytkowego centrum Jałówki

Czytaj dalej

Rewitalizacja

Rewitalizacja Sokola celem integracji mieszkańców

Czytaj dalej

Rewitalizacja

Rewitalizacja kortów tenisowych w Gminie Wasilków.

Czytaj dalej