MS prime logo transparentBackground
MCN consulting logo
Kurs trwający 105 godzin

Układy i systemy wbudowane

graduationCapWhite
document

Cel edukacyjny

Kurs zakłada interdyscyplinarne ujęcie podstawowych zagadnień z zakresu nowoczesnych układów i systemów wbudowanych stosowanych w aparaturze elektronicznej – w formie wykładów, projektów i ćwiczeń laboratoryjnych. Celem szkolenia jest praktyczne zapoznanie kursantów w zakresie współcześnie stosowanych zaawansowanych układów i systemów wbudowanych w elektronice profesjonalnej opartej na zdobyczach informatyki, elektroniki, techniki sensorowej, telekomunikacji i automatyki poprzez połączenie teorii i praktyki przy projektowaniu, kompletowaniu, eksploatacji, modernizacji, konserwacji i serwisie aparatury elektronicznej zawierającej mikrokontrolery i specjalizowane układy wyposażone w oprogramowanie adekwatne do funkcji realizowanej przez dane urządzenie. Wykształcenie zasad interdyscyplinarnego podejścia w projektowaniu aparatury elektronicznej.

Rozwój

Zakres szkolenia

Po ukończeniu kursu Uczestnik będzie znać praktyczne zastosowanie zaawansowanych układów i systemów wbudowanych w elektronice profesjonalnej opartej na zdobyczach informatyki, elektroniki, techniki sensorowej, telekomunikacji i automatyki. Pozna metody projektowania, kompletowania, eksploatacji, modernizacji i konserwacji aparatury elektronicznej zawierającej mikrokontrolery i specjalizowane układy wyposażone w oprogramowanie adekwatne do funkcji realizowanej przez dane urządzenie.
trophy

Wyniki nauki

Po ukończeniu kursu Uczestnik będzie znać praktyczne zastosowanie zaawansowanych układów i systemów wbudowanych w elektronice profesjonalnej opartej na zdobyczach informatyki, elektroniki, techniki sensorowej, telekomunikacji i automatyki. Pozna metody projektowania, kompletowania, eksploatacji, modernizacji i konserwacji aparatury elektronicznej zawierającej mikrokontrolery i specjalizowane układy wyposażone w oprogramowanie adekwatne do funkcji realizowanej przez dane urządzenie.