MS prime logo transparentBackground
MCN consulting logo

Usługi

Usługi

Czym się zajmujemy

CheckBox.512

OCENA CELOWOŚCI INWESTYCJI

MS Consulting zapewnia fachową pomoc w procesie analizy potencjalnych inwestycji. Od wielu lat współpracujemy z doświadczonymi prawnikami, informatykami oraz analitykami finansowymi. Podczas oceny celowości inwestycji stosujmy różne metody i techniki, takie jak analiza kosztów i korzyści (AKiK), wskaźniki rentowności inwestycji (ROI), wskaźniki zwrotu z inwestycji (IRR) czy okres zwrotu z inwestycji (Payback Period).

bank

Finansowanie inwestycji

Współpracę rozpoczynamy już na etapie tworzenia pomysłu, wskazując potencjalne źródła finansowania – wybieramy program operacyjny oraz działanie z zakresu Funduszy Europejskich i innych dostępnych źródeł dotacji. Przygotowujemy analizę szans na pozyskanie dofinansowania zarówno ze środków Unii Europejskiej jak również z innych źródeł (np. kredyt bankowy) celem uzupełnienia wkładu własnego w planowaną inwestycję.

document

DOKUMENTY STRATEGICZNE

Poprzez nasze zaawansowane metodologie naprawcze gwarantujemy wysoki poziom wydajności oraz ciągłą obsługę. Formułujemy szczegółowy plan, aby udokumentować wymagane środki zaradcze, w tym określone działania, orientacyjne ramy czasowe oraz wymagania dotyczące ustalania zasobów i priorytetów.

Ascending

Dokumenty w procesie inwestycyjnym

Przygotowanie profesjonalnego biznesplanu jest kluczowym elementem prowadzenia firmy – zarówno gdy dopiero rozpoczynasz działalność i chcesz ją rozwinąć, jak i wówczas gdy chcesz zmienić dotychczasowy sposób finansowania i poszukujesz nowych efektywnych źródeł. Pozwala on również kompleksowo określić opłacalność przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Briefcase

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Proponujemy unikatowe rozwiązania oparte o praktyczne doświadczenia, które zdobyliśmy prowadząc wiele projektów. Koordynacja projektu obejmuje m.in. zarządzanie codziennymi operacjami projektu, podtrzymywanie świadomości terminów i zadań oraz zarządzanie dokumentacją. Skuteczna koordynacja projektu może wnieść wiele korzyści i zmaksymalizować wydajność Twojego zespołu w miejscu pracy.