MS prime logo transparentBackground
MCN consulting logo

Turystyka i rekreacja

Wprowadzenie

Turystyka i rekreacja

Jako jeden z pionierów cyfryzacji, branża turystyczna jest liderem w dziedzinie marketingu spersonalizowanego, dynamicznego ustalania cen oraz rozwoju innowacyjnych modeli biznesowych. Polska jako kraj turystyczny jest coraz bardziej atrakcyjnym miejscem dla gości zagranicznych, lecz mimo pozytywnych czynników rozwoju polskiej turystyki przed polskimi przedsiębiorstwami tej branży istnieje sporo wyzwań, do których należą: tworzenie nowych produktów turystycznych oraz identyfikowalnych obszarowo marek i wizerunków pozwalających konkurować na różnorodnym rynku turystyki. Wspieranie i rozwój tej dziedziny jest niewątpliwie istotnym, ale i kosztownym działaniem. Dlatego też warto poszukiwać różnego rodzaju form finansowego wsparcia. Pomocne mogą być w takim przypadku dotacje czy projekty, które w sposób realny mogą przyczynić się do rozwinięcia działalności, wdrożenia nowoczesnych rozwiązań technologicznych, zmodernizowania infrastruktury turystycznej, a w efekcie stawania się coraz bardziej atrakcyjnym i konkurencyjnym graczem na rynku.

Nasze doświadczenie


5

Projekty

8 639 630

Dofinansowanie ze środków UE (PLN)

Przedsiębiorczość i innowacje Turystyka i rekreacja

Utworzenie Hotelu Esperanto

Czytaj dalej

Turystyka i rekreacja

Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej nad Zalewem Siemianówka

Czytaj dalej

Turystyka i rekreacja

Budowa infrastruktury na szlaku rowerowym im. Leszka Nosa w Gminie Michałowo

Czytaj dalej

Przedsiębiorczość i innowacje Turystyka i rekreacja

Budowa Hotelu Nowodwory

Czytaj dalej

Przedsiębiorczość i innowacje Turystyka i rekreacja

Budowa budynku turystycznego o funkcji noclegowo-gastronomicznej – Folawark Nadawki

Czytaj dalej