MS prime logo transparentBackground
MCN consulting logo

Cyfryzacja

Wprowadzenie

Cyfryzacja

Nie ulega wątpliwości, że styl życia konsumentów i procesy biznesowe stają się coraz bardziej zależne cyfrowo, a to z kolei rodzi nowe potrzeby, nowe technologie i nowe rodzaje graczy. Innowacyjne technologie mogą służyć jako motor cyfrowej transformacji, ale to nie wszystko. Prawdziwa transformacja musi rozpocząć się od jasno zdefiniowanej strategii cyfrowej, takiej, która może przynieść korzyści już dziś i wytyczyć szybką, ale elastyczną ścieżkę do cyfrowej przyszłości. Inwestycje we wprowadzenie e-usług publicznych, konsolidację oraz różnego rodzaju rozwiązania IT usprawnią i rozwiną funkcjonowanie poszczególnych sektorów publicznych, gospodarczych oraz w społeczeństwie.

CELE

Cele kraju

  • Wspieranie inwestycji w infrastrukturę szerokopasmową w celu zapewnienia powszechnego, wysokiej jakości dostępu do Internetu,
  • Budowanie kompetencji cyfrowych osób nauczających i wdrożenie powszechnej edukacji cyfrowej oraz stworzenie nowoczesnej sieciowej infrastruktury i zasobów edukacyjnych,
  • Zwiększenie ilości zasobów publicznych dostępnych w sieci, w celu zapewnienia podaży treści wysokiej jakości,
  • Stworzenie dogodnych warunków prawnych dla rozwoju rynku usług elektronicznych,
  • Gromadzenie, przechowywanie, zabezpieczenie oraz udostępnianie danych i dokumentów elektronicznych oraz udostępnianie i zabezpieczanie w postaci elektronicznej dotychczasowych zasobów w postaci tradycyjnej, w tym udostępnienie za pośrednictwem Internetu treści objętych domeną publiczną.

Nasze doświadczenie


2

Projekty

70 840 810

Dofinansowanie ze środków UE (PLN)

Cyfryzacja

Udstępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków

Czytaj dalej

Cyfryzacja

Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków

Czytaj dalej

Cyfryzacja

Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

Czytaj dalej