MS prime logo transparentBackground
MCN consulting logo
Kurs trwający 105 godzin

Obsługa komputera, Internetu i urządzeń mobilnych – podstawowy

graduationCapWhite
document

Cel edukacyjny

Szkolenie skierowane jest od osób nieposiadających wiedzy z zakresu obsługi komputera i urządzeń mobilnych. Celem kursu jest uzyskanie niezbędnej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych umożliwiających swobodne korzystanie z komputera, urządzeń mobilnych oraz Internetu w pracy oraz w życiu codziennym na poziomie podstawowym. Szkolenie prowadzi do nabycia kompetencji w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Rozwój

Zakres szkolenia

Po ukończeniu kursu Uczestnik będzie znać podstawowe pojęcia z zakresu IT i zasady BHP obowiązujące w pracy na komputerze, laptopie i urządzeniach mobilnych. Będzie przygotowany do samodzielnej obsługi systemu operacyjnego i pracy na jego funkcjonalnościach. Uczestnik pozna najważniejsze programy komputerowe, jak również nauczy się podstawowej pracy z dokumentami tekstowymi i arkuszami kalkulacyjnymi. Będzie umiał korzystać z przeglądarek internetowych, wyszukiwać dane w Internecie oraz obsługiwać pocztę elektroniczną, media społecznościowe a przede wszystkim zdobędzie umiejętność pracy zdalnej oraz korzystania z usług elektronicznej administracji i załatwiania spraw przez Internet. Uczestnik będzie miał także świadomość podstawowych zasad bezpieczeństwa w sieci oraz ochrony tożsamości.
trophy

Wyniki nauki

Po ukończeniu kursu Uczestnik będzie znać podstawowe pojęcia z zakresu IT i zasady BHP obowiązujące w pracy na komputerze, laptopie i urządzeniach mobilnych. Będzie przygotowany do samodzielnej obsługi systemu operacyjnego i pracy na jego funkcjonalnościach. Uczestnik pozna najważniejsze programy komputerowe, jak również nauczy się podstawowej pracy z dokumentami tekstowymi i arkuszami kalkulacyjnymi. Będzie umiał korzystać z przeglądarek internetowych, wyszukiwać dane w Internecie oraz obsługiwać pocztę elektroniczną, media społecznościowe a przede wszystkim zdobędzie umiejętność pracy zdalnej oraz korzystania z usług elektronicznej administracji i załatwiania spraw przez Internet. Uczestnik będzie miał także świadomość podstawowych zasad bezpieczeństwa w sieci oraz ochrony tożsamości.