MS prime logo transparentBackground
MCN consulting logo

Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

Link do źródła zdjęcia

Cyfryzacja

Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

Wnioskodawca

Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

Fundusz

RPOWP EFRR

Poddziałanie

Brak

Okres realizacji projektu

15.11.2020 - 31.12.2021

Typ beneficjenta

JST

  • Koszty całkowite 0% 0%
  • Koszty kwalifikowalne 0% 0%
  • Kwota dofinansowania 0% 0%