MS prime logo transparentBackground
MCN consulting logo

Dokumenty w procesie inwestycyjnym

Biznesplany

Przygotowanie profesjonalnego biznesplanu jest kluczowym elementem prowadzenia firmy – zarówno gdy dopiero rozpoczynasz działalność i chcesz ją rozwinąć, jak i wówczas gdy chcesz zmienić dotychczasowy sposób finansowania i poszukujesz nowych efektywnych źródeł. Pozwala on również kompleksowo określić opłacalność przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Biznesplany

Przygotowanie profesjonalnego biznesplanu jest kluczowym elementem prowadzenia firmy – zarówno gdy dopiero rozpoczynasz działalność i chcesz ją rozwinąć, jak i wówczas gdy chcesz zmienić dotychczasowy sposób finansowania i poszukujesz nowych efektywnych źródeł. Pozwala on również kompleksowo określić opłacalność przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Ocena obecnej sytuacji firmy (sytuacja rynkowa, produktowa, finansowa)

Opis przedsięwzięcia inwestycyjnego

Zebranie kompletu danych niezbędnych do opracowania modelu finansowego oraz innych istotnych informacji

Opracowanie biznesplanu wraz z modelem finansowym uwzględniającym projekcje finansowe

Ocena efektywności przedsięwzięcia inwestycyjnego

Analiza wrażliwości na kluczowe zmienne rynkowe, produktowe, finansowe

Eksploracja Wariantów

Analiza wariantów możliwości zaspokojenia istniejących i nowych potrzeb

Analiza Inwestycyjna

Analiza porównawcza wariantów inwestycji z oceną podstawowych relacji ekonomicznych

Optymalizacja Inwestycji

Analiza w sprawie optymalnego programu inwestycji i jej lokalizacji

Środowiskowa Ocena

Analiza skutków oddziaływania na środowisko oraz wymagane działania na rzecz ochrony środowiska

Studia wykonalności

Studium wykonalności inwestycji pozwala na realną ocenę ryzyka finansowego i opłacalności. Pokazuje, czy dana inwestycja jest zgodna z potrzebami rynku, czy istnieje możliwość realizacji jej własnymi środkami lub poprzez zewnętrzne finansowanie oraz, czy w ogóle projekt jest możliwy do realizacji.

Na etapie przedprojektowego studium przedsięwzięcia realizujemy wstępne studium wykonalności obejmujące dogłębną analizę wielu czynników.

Po zrealizowaniu wstępnego studium wykonalności można przystąpić do realizacji studium projektowego, a w przypadku stwierdzenia „braku efektywności inwestycji” zrezygnować z realizacji projektu lub zmodyfikować założenia. 

  • Analiza prawna
  • Analiza techniczna/technologiczna
  • Analiza logiczna
  • Analiza ekologiczna
  • Analiza finansowa i ekonomiczna

Pozyskiwanie pozwoleń i decyzji

Rzetelne opracowanie dokumentacji projektowej to podstawa każdej podejmowanej inwestycji. Chcąc profesjonalnie oraz kompleksowo obsługiwać swoich klientów, oferujemy usługę polegającą na sporządzaniu kompletnej dokumentacji. W ramach usługi sporządzamy wszystkie wymagane prawem dokumentacje i wnioski o uzyskanie decyzji oraz pozwoleń.

Wnioski o dofinansowanie

Opracowanie wniosku o dofinansowanie to kompleksowa usługa obejmująca opracowanie wspólnie z klientem założeń projektu oraz zweryfikowanie szans na uzyskanie dofinansowania, które prowadzi do wspólnego opracowania szczegółowych części projektu łącznie z budżetem i harmonogramem jego realizacji.

Usługa obejmuje wypełnienie wniosku na podstawie danych otrzymanych od klienta, wsparcie w kompletowaniu i wypełnianiu niezbędnych załączników, a także złożenie profesjonalnie napisanego wniosku w celu zmaksymalizowania prawdopodobieństwa pomyślnego zabezpieczenia finansowania.

Projekty budowlane

Skorzystanie z naszej pomocy to najlepszy sposób na bezpieczne oraz efektywne zarządzanie każdą poważną inwestycją budowlaną. Mamy szerokie doświadczenie w branży i wiele już zrealizowanych projektów tego typu. Pomagamy między innymi przy negocjowaniu warunków kontraktowych, zapewniamy wsparcie w czasie poszukiwania wykonawców czy dokładnie analizujemy każdą umowę przed jej podpisaniem. Gwarantujemy najwyższą jakość usług i elastyczne dopasowanie się do potrzeb inwestora.