MS prime logo transparentBackground
MCN consulting logo

Przedsiębiorczość i innowacje

Wprowadzenie

Przedsiębiorczość i innowacje

Przedsiębiorczość i innowacje są kluczowymi elementami dla rozwoju społeczeństw i gospodarek. Przedsiębiorcy przyczyniają się do tworzenia miejsc pracy, rozwijają nowe produkty i usługi, oraz napędzają postęp technologiczny. Innowacyjność umożliwia przystosowanie się do zmian i wyzwań, prowadząc do większej konkurencyjności. Dzięki nim, świat może osiągnąć zrównoważony rozwój, rozwiązywać problemy globalne i wprowadzać pozytywne zmiany dla przyszłych pokoleń.

CELE

Przykładowe cele zrównoważonego przedsiębiorstwa

  • Optymalizacja zużycia zasobów naturalnych i minimalizacja odpadów.
  • Promowanie etycznego i sprawiedliwego zarządzania łańcuchem dostaw.
  • Zapewnienie sprawiedliwych warunków pracy i szanowanie praw człowieka.
  • Wspieranie różnorodności i równości w miejscu pracy.
  • Inwestowanie w rozwój innowacyjnych technologii przyjaznych dla środowiska.
  • Zaangażowanie w społeczności lokalne i podejmowanie działań na rzecz ich rozwoju.
  • Transparentność w komunikacji z interesariuszami, w tym klientami i inwestorami.
  • Stworzenie produktów i usług, które przyczyniają się do poprawy jakości życia.
  • Dążenie do zrównoważonego wzrostu i długoterminowego sukcesu, uwzględniając aspekty ekonomiczne, społeczne i środowiskowe.

Nasze doświadczenie


14

Projekty

55907381,88

Dofinansowanie ze środków UE (PLN)

Przedsiębiorczość i innowacje

Zakład produkcyjny innowacyjnych technologii ekologicznych

Czytaj dalej

Przedsiębiorczość i innowacje

Zagospodarowanie poprodukcyjnych odpadów zielarskich do wytwarzania ekologicznych preparatów biobójczych

Czytaj dalej

Przedsiębiorczość i innowacje

Wzrost konkurencyjności firmy LODZIARZ.PL

Czytaj dalej

OZE i Ochrona środowiska Przedsiębiorczość i innowacje

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 80 KWh na dachu budynku hali produkcyjnej w firmie Mirosław Angielczyk „Dary Natury”.

Czytaj dalej

Przedsiębiorczość i innowacje

Wprowadzenie innowacyjnych usług drukarskich przez TOP DRUK Spółkaz ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Czytaj dalej

Przedsiębiorczość i innowacje

Wniosek na założenie działalności gospodarczej

Czytaj dalej

Przedsiębiorczość i innowacje

Utworzenie Siemiatyckiego Inkubatora Przedsiębiorczości w celu realizacji usług wsparcia na rzecz biznesu

Czytaj dalej

Przedsiębiorczość i innowacje

Utworzenie Mobilnego Centrum Transferu Danych

Czytaj dalej

Przedsiębiorczość i innowacje

Utworzenie Lokalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Mieście Szczuczyn.

Czytaj dalej

Przedsiębiorczość i innowacje Turystyka i rekreacja

Utworzenie Hotelu Esperanto

Czytaj dalej

OZE i Ochrona środowiska Przedsiębiorczość i innowacje

Usprawnienie funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Michałowo

Czytaj dalej

Przedsiębiorczość i innowacje

Rozszerzenie sprzedaży eksportowej 313 Sp. z o.o.

Czytaj dalej

Przedsiębiorczość i innowacje

Przygotowanie do internacjonalizacji przedsiębiorstwa ATM GRAND TOMASZ SAWICKI na rynki zagraniczne (Hiszpania, Francja)

Czytaj dalej

Branże Przedsiębiorczość i innowacje

Przedsiębiorcze Michałowo

Czytaj dalej

Przedsiębiorczość i innowacje

Projektowanie i instalowanie przez zarządzanie – wprowadzenie innowacyjnej technologii w branży instalacji elektrycznej

Czytaj dalej

Infrastruktura edukacyjna Przedsiębiorczość i innowacje

Michałkowo (budowa przedszkola)

Czytaj dalej

Przedsiębiorczość i innowacje

Internacjonalizacja produktów przedsiębiorstwa ROLPOL Ołdakowscy Spółka jawna na rynku litewskim

Czytaj dalej

OZE i Ochrona środowiska Przedsiębiorczość i innowacje

Budowa instalacji fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej na potrzeby zakładu przetwórstwa butelek PET

Czytaj dalej

Przedsiębiorczość i innowacje Turystyka i rekreacja

Budowa Hotelu Nowodwory

Czytaj dalej

OZE i Ochrona środowiska Przedsiębiorczość i innowacje

Budowa elektrowni słonecznej o łącznej mocy elektrycznej do 2 MW w Milejczycach

Czytaj dalej