MS prime logo transparentBackground
MCN consulting logo

Ochrona zdrowia

Wprowadzenie

Ochrona zdrowia

Zdrowie, będąc szczególną wartością kulturową, jest jednym z podstawowych dóbr cenionych przez społeczeństwo. Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zdrowie oznacza stan samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, pozwalający na prowadzenie przez człowieka produktywnej, sensownej i twórczej aktywności w życiu kulturowo-cywilizacyjnym. Opieka zdrowotna jest branżą bardzo złożoną, nieustannie rozwijającą się i zmieniającą. Coraz szerzej wykorzystuje się rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję, która z pewnością nie zastąpi lekarzy, ale sprawi, że ich praca będzie bardziej efektywna i satysfakcjonująca. Wprowadzanie innowacji medycznych wiąże się jednakże z dużymi kosztami. W odpowiedzi na te potrzeby na szczeblu krajowym i unijnym tworzone są różnego rodzaju projekty, programy i strategie dostosowywane do aktualnych potrzeb w zakresie opieki zdrowotnej, która jako główny element rozwoju regionalnego i konkurencyjności ma za zadanie ograniczyć dysproporcje gospodarcze.

CELE

Cele kraju na najbliższe lata

  • zniesienie limitów w wybranych grupach świadczeń, 
  • rozwój opieki domowej i środowiskowej,
  • szersze wykorzystanie rozwiązań telemedycznych,
  • modernizacja infrastruktury według standardów dostępności,
  • stworzenie funduszu odszkodowań z tytułu zdarzeń niepożądanych,
  • zapewnienie obywatelom równego i adekwatnego do potrzeb zdrowotnych dostępu do wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych przez przyjazny, nowoczesny i efektywny system ochrony zdrowia.

Nasze doświadczenie


3

Projekty

17 535 360

Dofinansowanie ze środków UE (PLN)

Ochrona zdrowia

UTWORZENIE I DOPOSAŻENIE ODDZIAŁU NEUROLOGII Z PODODDZIAŁEM UDAROWYM I ODCINKIEM REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ ORAZ UTWORZENIE PORADNI NEUROLOGICZNEJ

Czytaj dalej

Ochrona zdrowia

Przebudowa i rozbudowa budynku szpitalnego nr 48 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby centralnej kuchni szpitalnej i restauracji w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

Czytaj dalej

Ochrona zdrowia

Przebudowa i rozbudowa budynku szpitalnego nr 14A na potrzeby 60 łóżkowego oddziału o wzmocnionym zabezpieczeniu wraz z przebudową budynku nr 27 na potrzeby Działu Techniczno-Gospodarczego w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

Czytaj dalej

Ochrona zdrowia

Przebudowa i rozbudowa budynków nr 12, 16, 17, 18 na potrzeby 65 łóżkowego oddziału psychiatrii sądowej o podstawowym zabezpieczeniu wraz z przebudową i rozbudową budynku szpitalnego nr 48 na potrzeby centralnej kuchni szpitalnej i restauracji w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

Czytaj dalej

Ochrona zdrowia

POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI USŁUG ZDROWOTNYCH W OBSZARZE CHORÓB PSYCHICZNYCH W ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM W SPP ZOZ W CHOROSZCZY

Czytaj dalej

Ochrona zdrowia

Poprawa jakości i dostępności usług zdrowotnych w obszarze chorób psychicznych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w SPP ZOZ w Choroszczy

Czytaj dalej

Ochrona zdrowia

BUDOWA I DOPOSAŻENIE PRACOWNI REZONANSU MAGNETYCZNEGO WRAZ Z DOPOSAŻENIEM PODODDZIAŁU CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ ORAZ OAIT W SZPITALU OGÓLNYM W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

Czytaj dalej