MS prime logo transparentBackground
MCN consulting logo

OZE i ochrona środowiska

Wprowadzenie

OZE i ochrona środowiska

Na całym świecie firmy działające w branży odnawialnych źródeł energii i ochrony środowiska stają w obliczu zmieniającej się sytuacji konkurencyjnej, szybko zmieniających się przepisów i rosnącemu zagrożeniu zmianami klimatycznymi. Nadchodzące lata tylko zintensyfikują globalne wysiłki na rzecz pozyskiwania energii ze słońca, wiatru, atomu, wodoru i innych źródeł zrównoważonej energii.

CELE

Cele kraju na najbliższe lata

  • wzrost udziału OZE w produkcji energii,
  • zwiększenie dynamiki rozwoju mikroinstalacji OZE,
  • wdrożenie programu rozwoju innowacyjnych technologii środowiskowych,
  • zarządzanie zasobami dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, w tym ochrona i poprawa stanu różnorodności biologicznej i krajobrazu,
  • opracowanie oraz wdrożenie strategicznego planu adaptacji do zmian klimatu,
  • wspieranie wdrażania ekoinnowacji.

Nasze doświadczenie


25

Projekty

55 907 381

Dofinansowanie ze środków UE (PLN)

OZE i Ochrona środowiska

Zachowanie cennych zasobów przyrodniczych na terenie zbiornika Siemianówka w Gminie Michałowo

Czytaj dalej

OZE i Ochrona środowiska Przedsiębiorczość i innowacje

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 80 KWh na dachu budynku hali produkcyjnej w firmie Mirosław Angielczyk „Dary Natury”.

Czytaj dalej

OZE i Ochrona środowiska Przedsiębiorczość i innowacje

Usprawnienie funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Michałowo

Czytaj dalej

OZE i Ochrona środowiska

Słoneczny Wasilków – Instalacje OZE w Gminie Wasilków

Czytaj dalej

OZE i Ochrona środowiska

Słoneczne Siemiatycze

Czytaj dalej

OZE i Ochrona środowiska

Słoneczne instalacje w Gminie Szczuczyn – II etap

Czytaj dalej

OZE i Ochrona środowiska

Przyjazna środowisku Gmina Michałowo

Czytaj dalej

OZE i Ochrona środowiska

Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z połączeniem z systemem wodociągowym i wykonaniem oczyszczalni ścieków dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Michałowo

Czytaj dalej

OZE i Ochrona środowiska

Montaż odnawialnych źródeł energii na potrzeby własne Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce

Czytaj dalej

OZE i Ochrona środowiska

Montaż instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Nowogrodzie

Czytaj dalej

OZE i Ochrona środowiska

Montaż instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Miasta Siemiatycze

Czytaj dalej

OZE i Ochrona środowiska

Montaż instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne gminy Michałowo

Czytaj dalej

OZE i Ochrona środowiska

Montaż instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie

Czytaj dalej

OZE i Ochrona środowiska

Montaż instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminy Wasilków

Czytaj dalej

OZE i Ochrona środowiska

Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w gminie Michałowo

Czytaj dalej

OZE i Ochrona środowiska

Modernizacja oświetlenia ulicznego, budowa efektywnej energetycznie sieci cieplnej oraz instalacja systemu pomiaru zanieczyszczeń na terenie Gminy Michałowo

Czytaj dalej

OZE i Ochrona środowiska

Modernizacja kotłowni przy wykorzystaniu instalacji OZE w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Nowogrodzie

Czytaj dalej

OZE i Ochrona środowiska

Energia słoneczna w Gminie Michałowo

Czytaj dalej

OZE i Ochrona środowiska Przedsiębiorczość i innowacje

Budowa instalacji fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej na potrzeby zakładu przetwórstwa butelek PET

Czytaj dalej

OZE i Ochrona środowiska Przedsiębiorczość i innowacje

Budowa elektrowni słonecznej o łącznej mocy elektrycznej do 2 MW w Milejczycach

Czytaj dalej