MS prime logo transparentBackground
MCN consulting logo

Udstępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków

Link do źródła zdjęcia

Cyfryzacja

Udstępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków

Wnioskodawca

Związek Powiatów Województwa Podlaskiego

Fundusz

RPOWP EFRR

Poddziałanie

Brak

Okres realizacji projektu

03.2018 - 11.2022

Typ beneficjenta

JST

  • Koszty całkowite 0% 0%
  • Koszty kwalifikowalne 0% 0%
  • Kwota dofinansowania 0% 0%