MS prime logo transparentBackground
MCN consulting logo

Przebudowa drogi gminnej na terenie wsi Tylwica Majątek, gmina Michałowo

Link do źródła zdjęcia

Transport

Przebudowa drogi gminnej na terenie wsi Tylwica Majątek, gmina Michałowo

Wnioskodawca

Gmina Michałowo

Fundusz

Fundusz Dróg Samorządowych (II tura 2019)

Poddziałanie

Brak

Okres realizacji projektu

02.2020 - 12.2020

Typ beneficjenta

JST

  • Koszty całkowite 0% 0%
  • Koszty kwalifikowalne 0% 0%
  • Kwota dofinansowania 0% 0%