MS prime logo transparentBackground
MCN consulting logo

Rozwój transportu transgranicznego na obszarze Polski i Białorusi poprzez budowę drogi powiatowej nr 1276 B na odcinku Podsokołda-Pieczonka oraz drogi nr H-6043 Grodno-Avgustov

Link do źródła zdjęcia

Transport

Rozwój transportu transgranicznego na obszarze Polski i Białorusi poprzez budowę drogi powiatowej nr 1276 B na odcinku Podsokołda-Pieczonka oraz drogi nr H-6043 Grodno-Avgustov

Wnioskodawca

Powiat Białostocki

Fundusz

Europejski Instrument Sąsiedztwa

Poddziałanie

Brak

Okres realizacji projektu

02.03.2023 - 04.04.2025

Typ beneficjenta

JST

  • Koszty całkowite 0% 0%
  • Koszty kwalifikowalne 0% 0%
  • Kwota dofinansowania 0% 0%