MS prime logo transparentBackground
MCN consulting logo

Rozwój transportu transgranicznego na obszarze Polski i Białorusi poprzez budowę drogi powiatowej nr 1456 B na odcinku Jałówka – Kondratki – Dublany – Mostowlany oraz drogi H-6600 dojazd do wsi Milkowszczyzna

Link do źródła zdjęcia

Transport

Rozwój transportu transgranicznego na obszarze Polski i Białorusi poprzez budowę drogi powiatowej nr 1456 B na odcinku Jałówka – Kondratki – Dublany – Mostowlany oraz drogi H-6600 dojazd do wsi Milkowszczyzna

Wnioskodawca

Powiat Białostocki

Fundusz

Europejski Instrument Sąsiedztwa

Poddziałanie

Brak

Okres realizacji projektu

02.03.2025 - 04.04.2027

Typ beneficjenta

JST

  • Koszty całkowite 0% 0%
  • Koszty kwalifikowalne 0% 0%
  • Kwota dofinansowania 0% 0%