MS prime logo transparentBackground
MCN consulting logo

Rozwój transportu transgranicznego na obszarze Polski i Białorusi poprzez budowę drogi powiatowej nr 1456 B na odcinku Bobrowniki-Mostowlany oraz drogi nr H-6038 Grodno-Dubowa Stara-Odelsk

Link do źródła zdjęcia

Transport

Rozwój transportu transgranicznego na obszarze Polski i Białorusi poprzez budowę drogi powiatowej nr 1456 B na odcinku Bobrowniki-Mostowlany oraz drogi nr H-6038 Grodno-Dubowa Stara-Odelsk

Wnioskodawca

Powiat Białostocki

Fundusz

Europejski Instrument Sąsiedztwa

Poddziałanie

Brak

Okres realizacji projektu

0104.2023 - 01.04.2026

Typ beneficjenta

JST

  • Koszty całkowite 0% 0%
  • Koszty kwalifikowalne 0% 0%
  • Kwota dofinansowania 0% 0%