MS prime logo transparentBackground
MCN consulting logo

Rozwój transportu transgranicznego na obszarze Polski i Białorusi poprzez budowę drogi powiatowej nr 1452 B na odcinku droga 1448 B – Straszewo – Zubry oraz drogi nr H-6029 Ginowicze-Hołynka – Sopoćkinie

Link do źródła zdjęcia

Transport

Rozwój transportu transgranicznego na obszarze Polski i Białorusi poprzez budowę drogi powiatowej nr 1452 B na odcinku droga 1448 B – Straszewo – Zubry oraz drogi nr H-6029 Ginowicze-Hołynka – Sopoćkinie

Wnioskodawca

Powiat Białostocki

Fundusz

Europejski Instrument Sąsiedztwa

Poddziałanie

Brak

Okres realizacji projektu

02.03.2028 - 04.04.2030

Typ beneficjenta

JST

  • Koszty całkowite 0% 0%
  • Koszty kwalifikowalne 0% 0%
  • Kwota dofinansowania 0% 0%