MS prime logo transparentBackground
MCN consulting logo

Rozwój transportu transgranicznego na obszarze Polski i Białorusi poprzez budowę drogi powiatowej nr 1454 B na odcinku Wierobie-Zubki-Świsłoczany oraz drogi nr H-6028 Indura-Dubowa Stara-Podlipki

Link do źródła zdjęcia

Transport

Rozwój transportu transgranicznego na obszarze Polski i Białorusi poprzez budowę drogi powiatowej nr 1454 B na odcinku Wierobie-Zubki-Świsłoczany oraz drogi nr H-6028 Indura-Dubowa Stara-Podlipki

Wnioskodawca

Powiat Białostocki

Fundusz

Europejski Instrument Sąsiedztwa

Poddziałanie

Brak

Okres realizacji projektu

02.03.2023 - 03.04.2028

Typ beneficjenta

JST

  • Koszty całkowite 0% 0%
  • Koszty kwalifikowalne 0% 0%
  • Kwota dofinansowania 0% 0%