MS prime logo transparentBackground
MCN consulting logo

Przebudowa drogi gminnej nr 107011 B na terenie wsi Kobylanka, gm. Michałowo

Link do źródła zdjęcia

Transport

Przebudowa drogi gminnej nr 107011 B na terenie wsi Kobylanka, gm. Michałowo

Wnioskodawca

Gmina Michałowo

Fundusz

Fundusz Dróg Samorządowych (II tura 2019)

Poddziałanie

Brak

Okres realizacji projektu

02.2020 - 12.2020

Typ beneficjenta

JST

  • Koszty całkowite 0% 0%
  • Koszty kwalifikowalne 0% 0%
  • Kwota dofinansowania 0% 0%