MS prime logo transparentBackground
MCN consulting logo

Utworzenie Hotelu Esperanto

Link do źródła zdjęcia

Przedsiębiorczość i innowacje | Turystyka i rekreacja

Utworzenie Hotelu Esperanto

Wnioskodawca

CASABLANCA CATERING Sp. z o.o.

Fundusz

RPOWP EFRR

Poddziałanie

3.2.2 MŚP

Okres realizacji projektu

31.12.2009 - 25.09.2012

Typ beneficjenta

Prywatna firma

  • Koszty całkowite 0% 0%
  • Koszty kwalifikowalne 0% 0%
  • Kwota dofinansowania 0% 0%