MS prime logo transparentBackground
MCN consulting logo

Budowa infrastruktury na szlaku rowerowym im. Leszka Nosa w Gminie Michałowo

Link do źródła zdjęcia

Turystyka i rekreacja

Budowa infrastruktury na szlaku rowerowym im. Leszka Nosa w Gminie Michałowo

Wnioskodawca

Gmina Michałowo

Fundusz

PROW (LGD)

Poddziałanie

Brak

Okres realizacji projektu

29.01.2018 - 15.11.2019

Typ beneficjenta

JST

  • Koszty całkowite 0% 0%
  • Koszty kwalifikowalne 0% 0%
  • Kwota dofinansowania 0% 0%