MS prime logo transparentBackground
MCN consulting logo

Budowa budynku turystycznego o funkcji noclegowo-gastronomicznej – Folawark Nadawki

Link do źródła zdjęcia

Przedsiębiorczość i innowacje | Turystyka i rekreacja

Budowa budynku turystycznego o funkcji noclegowo-gastronomicznej – Folawark Nadawki

Wnioskodawca

CASABLANCA CATERING Sp. z o.o.

Fundusz

RPOWP EFRR

Poddziałanie

Brak

Okres realizacji projektu

01.10.2017 - 31.12.2018

Typ beneficjenta

Prywatna firma

  • Koszty całkowite 0% 0%
  • Koszty kwalifikowalne 0% 0%
  • Kwota dofinansowania 0% 0%