MS prime logo transparentBackground
MCN consulting logo

Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Michałowo

Link do źródła zdjęcia

Rewitalizacja

Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Michałowo

Wnioskodawca

Gmina Michałowo

Fundusz

RPOWP EFS

Poddziałanie

Brak

Okres realizacji projektu

01.01.2020 - 31.12.2021

Typ beneficjenta

JST

  • Koszty całkowite 0% 0%
  • Koszty kwalifikowalne 0% 0%
  • Kwota dofinansowania 0% 0%