MS prime logo transparentBackground
MCN consulting logo

Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 4 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Bondary, Juszkowy Gród, Jałówka, Szymki)

Link do źródła zdjęcia

Rewitalizacja

Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 4 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Bondary, Juszkowy Gród, Jałówka, Szymki)

Wnioskodawca

Gmina Michałowo

Fundusz

RPOWP EFS

Poddziałanie

Brak

Okres realizacji projektu

01.08.2020 - 30.06.2021

Typ beneficjenta

JST

  • Koszty całkowite 0% 0%
  • Koszty kwalifikowalne 0% 0%
  • Kwota dofinansowania 0% 0%