MS prime logo transparentBackground
MCN consulting logo

Rewitalizacja zabytkowego centrum Jałówki

Link do źródła zdjęcia

Rewitalizacja

Rewitalizacja zabytkowego centrum Jałówki

Wnioskodawca

Gmina Michałowo

Fundusz

RPOWP EFRR (LGD)

Poddziałanie

Brak

Okres realizacji projektu

14.08.2018 - 12.07.2019

Typ beneficjenta

JST

  • Koszty całkowite 0% 0%
  • Koszty kwalifikowalne 0% 0%
  • Kwota dofinansowania 0% 0%