MS prime logo transparentBackground
MCN consulting logo

Rewitalizacja Sokola celem integracji mieszkańców

Link do źródła zdjęcia

Rewitalizacja

Rewitalizacja Sokola celem integracji mieszkańców

Wnioskodawca

Gmina Michałowo

Fundusz

RPOWP EFRR

Poddziałanie

Brak

Okres realizacji projektu

15.10.2020 - 30.09.2021

Typ beneficjenta

JST

  • Koszty całkowite 0% 0%
  • Koszty kwalifikowalne 0% 0%
  • Kwota dofinansowania 0% 0%