MS prime logo transparentBackground
MCN consulting logo

Zakład produkcyjny innowacyjnych technologii ekologicznych

Link do źródła zdjęcia

Przedsiębiorczość i innowacje

Zakład produkcyjny innowacyjnych technologii ekologicznych

Wnioskodawca

ROLPOL

Fundusz

PO IR

Poddziałanie

3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Okres realizacji projektu

01.08.2017 - 31.08.2018

Typ beneficjenta

Prywatna firma

  • Koszty całkowite 0% 0%
  • Koszty kwalifikowalne 0% 0%
  • Kwota dofinansowania 0% 0%