MS prime logo transparentBackground
MCN consulting logo

Wzrost konkurencyjności firmy LODZIARZ.PL

Link do źródła zdjęcia

Przedsiębiorczość i innowacje

Wzrost konkurencyjności firmy LODZIARZ.PL

Wnioskodawca

LODZIARZ.PL Sp. z o.o.

Fundusz

RPOWP EFRR

Poddziałanie

Ekoinnowacje

Okres realizacji projektu

2018-2019

Typ beneficjenta

Prywatna firma

  • Koszty całkowite 0% 0%
  • Koszty kwalifikowalne 0% 0%
  • Kwota dofinansowania 0% 0%