MS prime logo transparentBackground
MCN consulting logo

Wprowadzenie innowacyjnych usług drukarskich przez TOP DRUK Spółkaz ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Link do źródła zdjęcia

Przedsiębiorczość i innowacje

Wprowadzenie innowacyjnych usług drukarskich przez TOP DRUK Spółkaz ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Wnioskodawca

TOP DRUK Sp. z o.o. Sp. k.

Fundusz

RPOWM EFRR

Poddziałanie

1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu

Okres realizacji projektu

15.01.2020 - 30.09.2020

Typ beneficjenta

Prywatna firma

  • Koszty całkowite 0% 0%
  • Koszty kwalifikowalne 0% 0%
  • Kwota dofinansowania 0% 0%