MS prime logo transparentBackground
MCN consulting logo

Utworzenie Siemiatyckiego Inkubatora Przedsiębiorczości w celu realizacji usług wsparcia na rzecz biznesu

Link do źródła zdjęcia

Przedsiębiorczość i innowacje

Utworzenie Siemiatyckiego Inkubatora Przedsiębiorczości w celu realizacji usług wsparcia na rzecz biznesu

Wnioskodawca

Miasto Siemiatycze

Fundusz

RPOWP EFRR

Poddziałanie

1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa - inkubatory przedsiębiorczości

Okres realizacji projektu

09.04.2019 - 30.09.2022

Typ beneficjenta

JST

  • Koszty całkowite 0% 0%
  • Koszty kwalifikowalne 0% 0%
  • Kwota dofinansowania 0% 0%