MS prime logo transparentBackground
MCN consulting logo

Utworzenie Mobilnego Centrum Transferu Danych

Link do źródła zdjęcia

Przedsiębiorczość i innowacje

Utworzenie Mobilnego Centrum Transferu Danych

Wnioskodawca

313 Sp. z o.o.

Fundusz

RPOWP EFRR

Poddziałanie

1.4.1 MŚP

Okres realizacji projektu

01.10.2012 - 31.12.2013

Typ beneficjenta

Prywatna firma

  • Koszty całkowite 0% 0%
  • Koszty kwalifikowalne 0% 0%
  • Kwota dofinansowania 0% 0%