MS prime logo transparentBackground
MCN consulting logo

Projektowanie i instalowanie przez zarządzanie – wprowadzenie innowacyjnej technologii w branży instalacji elektrycznej

Link do źródła zdjęcia

Przedsiębiorczość i innowacje

Projektowanie i instalowanie przez zarządzanie – wprowadzenie innowacyjnej technologii w branży instalacji elektrycznej

Wnioskodawca

ELEM Sp. z o.o. S.k.

Fundusz

RPOWP EFRR

Poddziałanie

Brak

Okres realizacji projektu

01.04.2020 - 31.12.2020

Typ beneficjenta

Prywatna firma

  • Koszty całkowite 0% 0%
  • Koszty kwalifikowalne 0% 0%
  • Kwota dofinansowania 0% 0%