MS prime logo transparentBackground
MCN consulting logo

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 80 KWh na dachu budynku hali produkcyjnej w firmie Mirosław Angielczyk „Dary Natury”.

Link do źródła zdjęcia

OZE i Ochrona środowiska | Przedsiębiorczość i innowacje

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 80 KWh na dachu budynku hali produkcyjnej w firmie Mirosław Angielczyk „Dary Natury”.

Wnioskodawca

DARY NATURY Mirosław Angielczyk

Fundusz

RPOWP EFRR

Poddziałanie

Brak

Okres realizacji projektu

30.10.2018 - 31.12.2018

Typ beneficjenta

Prywatna firma

  • Koszty całkowite 0% 0%
  • Koszty kwalifikowalne 0% 0%
  • Kwota dofinansowania 0% 0%