MS prime logo transparentBackground
MCN consulting logo

Usprawnienie funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Michałowo

Link do źródła zdjęcia

OZE i Ochrona środowiska | Przedsiębiorczość i innowacje

Usprawnienie funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Michałowo

Wnioskodawca

NIEZAPOMINAJKA Sp. z o. o.

Fundusz

RPOWP PROW

Poddziałanie

Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

Okres realizacji projektu

11.2022 - 06.2023

Typ beneficjenta

Prywatna firma

  • Koszty całkowite 0% 0%
  • Koszty kwalifikowalne 0% 0%
  • Kwota dofinansowania 0% 0%