MS prime logo transparentBackground
MCN consulting logo

Słoneczny Wasilków – Instalacje OZE w Gminie Wasilków

Link do źródła zdjęcia

OZE i Ochrona środowiska

Słoneczny Wasilków – Instalacje OZE w Gminie Wasilków

Wnioskodawca

Gmina Wasilków

Fundusz

RPOWP EFRR

Poddziałanie

Brak

Okres realizacji projektu

15.03.2021-31.10.2022

Typ beneficjenta

JST

  • Koszty całkowite 0% 0%
  • Koszty kwalifikowalne 0% 0%
  • Kwota dofinansowania 0% 0%