MS prime logo transparentBackground
MCN consulting logo

Słoneczne instalacje w Gminie Szczuczyn – II etap

Link do źródła zdjęcia

OZE i Ochrona środowiska

Słoneczne instalacje w Gminie Szczuczyn – II etap

Wnioskodawca

Gmina Szczuczyn

Fundusz

RPOWP EFRR

Poddziałanie

Brak

Okres realizacji projektu

15.11.2021- 31.12.2022

Typ beneficjenta

JST

  • Koszty całkowite 0% 0%
  • Koszty kwalifikowalne 0% 0%
  • Kwota dofinansowania 0% 0%