MS prime logo transparentBackground
MCN consulting logo

Przyjazna środowisku Gmina Michałowo

Link do źródła zdjęcia

OZE i Ochrona środowiska

Przyjazna środowisku Gmina Michałowo

Wnioskodawca

Gmina Michałowo

Fundusz

RPOWP EFRR

Poddziałanie

Brak

Okres realizacji projektu

18.04.2018 - 31.12.2018

Typ beneficjenta

JST

  • Koszty całkowite 0% 0%
  • Koszty kwalifikowalne 0% 0%
  • Kwota dofinansowania 0% 0%