MS prime logo transparentBackground
MCN consulting logo

Montaż instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Nowogrodzie

Link do źródła zdjęcia

OZE i Ochrona środowiska

Montaż instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Nowogrodzie

Wnioskodawca

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Nowogrodzie

Fundusz

RPOWP EFRR

Poddziałanie

Brak

Okres realizacji projektu

15.04.2020 - 30.09.2020

Typ beneficjenta

Prywatna firma

  • Koszty całkowite 0% 0%
  • Koszty kwalifikowalne 0% 0%
  • Kwota dofinansowania 0% 0%