MS prime logo transparentBackground
MCN consulting logo

Montaż instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Miasta Siemiatycze

Link do źródła zdjęcia

OZE i Ochrona środowiska

Montaż instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Miasta Siemiatycze

Wnioskodawca

Miasto Siemiatycze

Fundusz

RPOWP EFRR

Poddziałanie

Brak

Okres realizacji projektu

01.03.2019 - 30.11.2020

Typ beneficjenta

JST

  • Koszty całkowite 0% 0%
  • Koszty kwalifikowalne 0% 0%
  • Kwota dofinansowania 0% 0%