MS prime logo transparentBackground
MCN consulting logo

Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w gminie Michałowo

Link do źródła zdjęcia

OZE i Ochrona środowiska

Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w gminie Michałowo

Wnioskodawca

Gmina Michałowo

Fundusz

RPOWP EFRR

Poddziałanie

Brak

Okres realizacji projektu

02.08.2021 - 31.12.2022

Typ beneficjenta

JST

  • Koszty całkowite 0% 0%
  • Koszty kwalifikowalne 0% 0%
  • Kwota dofinansowania 0% 0%