MS prime logo transparentBackground
MCN consulting logo

Modernizacja oświetlenia ulicznego, budowa efektywnej energetycznie sieci cieplnej oraz instalacja systemu pomiaru zanieczyszczeń na terenie Gminy Michałowo

Link do źródła zdjęcia

OZE i Ochrona środowiska

Modernizacja oświetlenia ulicznego, budowa efektywnej energetycznie sieci cieplnej oraz instalacja systemu pomiaru zanieczyszczeń na terenie Gminy Michałowo

Wnioskodawca

Gmina Michałowo

Fundusz

RPOWP EFRR

Poddziałanie

5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF

Okres realizacji projektu

19.10.2018 - 30.11.2020

Typ beneficjenta

JST

  • Koszty całkowite 0% 0%
  • Koszty kwalifikowalne 0% 0%
  • Kwota dofinansowania 0% 0%