MS prime logo transparentBackground
MCN consulting logo

Modernizacja kotłowni przy wykorzystaniu instalacji OZE w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Nowogrodzie

Link do źródła zdjęcia

OZE i Ochrona środowiska

Modernizacja kotłowni przy wykorzystaniu instalacji OZE w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Nowogrodzie

Wnioskodawca

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Nowogrodzie

Fundusz

RPOWP EFRR

Poddziałanie

Brak

Okres realizacji projektu

04.03.2017 - 31.12.2018

Typ beneficjenta

JST

  • Koszty całkowite 0% 0%
  • Koszty kwalifikowalne 0% 0%
  • Kwota dofinansowania 0% 0%