MS prime logo transparentBackground
MCN consulting logo

Budowa instalacji fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej na potrzeby zakładu przetwórstwa butelek PET

Link do źródła zdjęcia

OZE i Ochrona środowiska | Przedsiębiorczość i innowacje

Budowa instalacji fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej na potrzeby zakładu przetwórstwa butelek PET

Wnioskodawca

Usługi Transportowe Dariusz Godlewski

Fundusz

RPOWP EFRR

Poddziałanie

Brak

Okres realizacji projektu

26.06.2020 - 07.06.2021

Typ beneficjenta

Prywatna firma

  • Koszty całkowite 0% 0%
  • Koszty kwalifikowalne 0% 0%
  • Kwota dofinansowania 0% 0%