MS prime logo transparentBackground
MCN consulting logo

Budowa elektrowni fotowoltaicznej i instalacja pompy ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby własne Wodociągów Białostockich sp. z o.o

Link do źródła zdjęcia

OZE i Ochrona środowiska

Budowa elektrowni fotowoltaicznej i instalacja pompy ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby własne Wodociągów Białostockich sp. z o.o

Wnioskodawca

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.

Fundusz

RPOWP EFRR

Poddziałanie

Brak

Okres realizacji projektu

01.07.2020 - 31.12.2021

Typ beneficjenta

JST

  • Koszty całkowite 0% 0%
  • Koszty kwalifikowalne 0% 0%
  • Kwota dofinansowania 0% 0%