MS prime logo transparentBackground
MCN consulting logo

UTWORZENIE I DOPOSAŻENIE ODDZIAŁU NEUROLOGII Z PODODDZIAŁEM UDAROWYM I ODCINKIEM REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ ORAZ UTWORZENIE PORADNI NEUROLOGICZNEJ

Link do źródła zdjęcia

Ochrona zdrowia

UTWORZENIE I DOPOSAŻENIE ODDZIAŁU NEUROLOGII Z PODODDZIAŁEM UDAROWYM I ODCINKIEM REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ ORAZ UTWORZENIE PORADNI NEUROLOGICZNEJ

Wnioskodawca

Szpital Powiatowy w Zambrowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Fundusz

RPOWP EFRR

Poddziałanie

8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Okres realizacji projektu

30.06.2021 - 31.05.2023

Typ beneficjenta

JST

  • Koszty całkowite 0% 0%
  • Koszty kwalifikowalne 0% 0%
  • Kwota dofinansowania 0% 0%