MS prime logo transparentBackground
MCN consulting logo

Przebudowa i rozbudowa budynków nr 12, 16, 17, 18 na potrzeby 65 łóżkowego oddziału psychiatrii sądowej o podstawowym zabezpieczeniu wraz z przebudową i rozbudową budynku szpitalnego nr 48 na potrzeby centralnej kuchni szpitalnej i restauracji w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

Link do źródła zdjęcia

Ochrona zdrowia

Przebudowa i rozbudowa budynków nr 12, 16, 17, 18 na potrzeby 65 łóżkowego oddziału psychiatrii sądowej o podstawowym zabezpieczeniu wraz z przebudową i rozbudową budynku szpitalnego nr 48 na potrzeby centralnej kuchni szpitalnej i restauracji w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

Wnioskodawca

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

Fundusz

Podlaski Urząd Wojewódzki

Poddziałanie

8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Okres realizacji projektu

Typ beneficjenta

JST

  • Koszty całkowite 0% 0%
  • Koszty kwalifikowalne 0% 0%
  • Kwota dofinansowania 0% 0%