MS prime logo transparentBackground
MCN consulting logo

POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI USŁUG ZDROWOTNYCH W OBSZARZE CHORÓB PSYCHICZNYCH W ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM W SPP ZOZ W CHOROSZCZY

Link do źródła zdjęcia

Ochrona zdrowia

POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI USŁUG ZDROWOTNYCH W OBSZARZE CHORÓB PSYCHICZNYCH W ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM W SPP ZOZ W CHOROSZCZY

Wnioskodawca

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszczy

Fundusz

RPOWP EFRR

Poddziałanie

8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Okres realizacji projektu

01.09.2021 - 30.06.2023

Typ beneficjenta

JST

  • Koszty całkowite 0% 0%
  • Koszty kwalifikowalne 0% 0%
  • Kwota dofinansowania 0% 0%